de-andersdenker.nl

A Brief History of the Future

The beginning of a new decade is an opportunity to think about the future.

"Jacques Attali was adviseur van François Mitterrand (voormalig president van Frankrijk) en schreef dit in 1981:

“In de toekomst zal het erom gaan een manier te vinden om de bevolking te verkleinen. We beginnen met de oude man, want als hij eenmaal ouder is dan 60-65 jaar, leeft de mens langer dan dat hij ‘produceert' en het kost de samenleving teveel.

Dan de zwakken en dan de nuttelozen die niets bijdragen aan de samenleving, want er zullen er steeds meer zijn, en vooral tenslotte de domme.

Euthanasie gericht op deze groepen; euthanasie moet in alle gevallen een essentieel instrument zijn van onze toekomstige samenlevingen.

Natuurlijk zullen we geen mensen kunnen executeren of kampen organiseren. We zullen ze uit de weg ruimen door ze te laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is.

Een te grote populatie, en voor het grootste deel onnodig, is economisch te duur. Sociaal gezien is het ook veel beter voor de menselijke machine om abrupt te stoppen in plaats van geleidelijk te verslechteren.

U kunt zich voorstellen dat we geen intelligentietests kunnen doorstaan op miljoenen en miljoenen mensen!

We zullen iets vinden of het veroorzaken; een pandemie die zich richt op bepaalde mensen, een echte economische crisis of niet, een virus dat ouderen of ouderen treft, het maakt niet uit, de zwakken en angstigen zullen bezwijken.

De domme zal het geloven en vragen om behandeld te worden. Wij hebben ervoor gezorgd dat de behandeling gepland is, een behandeling die de oplossing zal zijn.

De selectie van idioten gebeurt dus vanzelf: ze gaan alleen naar het slachthuis.

"Dit fragment is een uittreksel uit zijn boek" Brief History of the Future ", gepubliceerd in Frankrijk in 2006.”